Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.suping.cz. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Identifikační údaje provozovatele:
Jméno: Ing. Filip Kos
Sídlo: Olbramovice 160, 671 76 Olbramovice

identifikační číslo: 88525155
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
 

2) O registraci

Při registraci v internetové obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. "Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetové obchodě www.suping.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním příležitostných nabídkových e-mailů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."
 

3) Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Přijetí objednávky je potvrzeno automatickým odpovědním mailem zaslaným na e-mail kupujícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo po dohodě s kupujícím upravit kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

4) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a neopotřebené zboží, pokud možno v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího – filip@suping.cz . Nevyzvednutí zboží není považováno za odstoupení od kupní smlouvy, přičemž kupující má povinnost uhradit prodejci náklady spojené s přepravou zboží.

Před vrácením zboží je nutné vždy informovat prodejce a předem se domluvit na způsobu dopravy. Neposílejte zboží na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty. Doporučujeme jeho pojištění po dobu přepravy.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží. Pokud prodávající zjistí poškození vráceného zboží, navrhne kupujícímu buď vrácení adekvátní částky nebo poslání zboží zpět. V případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady adresáta zpět nebo bude připraveno k vyzvednutí na adrese naší firmy.

6) Platební podmínky a přeprava zboží

Veškeré způsoby úhrady a dopravy lze zvolit v systému před dokončením objednávky. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a přepravní společnosti  PPL CZ s.r.o.. Zákazník má možnost volby z možností blíže popsaných v sekci Doprava.   


7) Dodací lhůty

Dodací doba je vždy uvedená u jednotlivého zboží. Jedná se o dobu maximální, snažíme se Vám zboží dodat dříve. Kupující je o odeslání zboží informován e-mailem.

Není-li vybrané zboží dostupné v uvedeném dodacím termínu, je kupující vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem o změně dodací lhůty. Nesouhlasí-li kupující se změnou dodací lhůty oznámí mailem nebo telefonicky odstoupení od kupní smlouvy.

8) Záruka a postup reklamace

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. V opačném případě má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může při výskytu vady nabídnout slevu z kupní ceny.

Standardně na nové zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců. Nadstandardní záruční lhůta může být uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na daňovém dokladu, který kupující obdrží společně se zbožím. Po jeho předložení (postačuje kopie) Vám potvrdíme záruční list.

Při reklamaci zboží je nutné vždy informovat prodejce a předem se domluvit na postupu a případném způsobu dopravy a místě zaslání. Ke kontaktování prodejce můžete využít formulář Reklamace (viz. níže). Neposílejte zboží na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty. Doporučujeme jeho pojištění po dobu přepravy.

Po převzetí reklamovaného zboží bude do 3 dnů kupující informován o rozhodnutí o reklamaci. Prodávající následně ve lhůtě 30 dnů sjedná nápravu.

9) Ostatní

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Aktualizováno 1. 4. 2016

 
Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
© Eshop SUPING.CZ